Pediatrija.si

  • narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Začetek Zgodovina ordinacije
Zgodovina ordinacije PDF E-pošta

Začetki ordinacije ki sedaj deluje pod imenom Pediatrija Borštnikova zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o. segajo v leto 1994. Takrat je moja mama prim. Erika Udovič-Dovnik, dr. med. specialistka pediatrije začela zasebno pot v svoji ordinaciji Vita Nova. V njej je do neke mere nadaljevala svoje delo na področju primarne pediatrije po dispanzerski metodi dela. Zaradi administrativnih ovir ni nadaljevala svojega dela razvojne nevrologinje, ki ga je pionirsko začela in ga v obliki Centra za otroke z motnjami v razvoju (COMR) postavila na noge v ZD Maribor.

Leta 2003 je ustanovila Zdravstveni zavod Pediatrične ordinacije Borštnikova. Namen je bil omogočiti, da sem v Zavodu lahko kot izbrani pediater izvajal dejavnost tudi sam. Leta 2001 sem namreč opravili specialistični izpit iz pediatrije in tako delo v ordinaciji opravljal že pred tem. Na Zavod je bila prenešena koncesija podeljena mami s strani MO Maribor. Zavod je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru vpisan v sodnem registru dne 3. 3. 2003. Kot glavna dejavnost je bila registrirana Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost (85121). Poleg tega so bile registrirane še Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost (85122) in nekatere druge dejavnosti iz področja zdravstva. Po upokojitvi ustanoviteljice in lastniškem prenosu dejavnosti in Zavoda v začetku leta 2007, sem prevzel vodenje le-tega. Tudi naprej sem izvajal dejavnost primarne pediatrije po dispanzerski metodi.

V začetku leta 2012 sem Zavod preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Pediatrija Borštnikova zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o. Skrajšano ime je P. B., d. o. o., kar je bilo na dan 11. 1. 2012 vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru. Vse razen pravnoformalne oblike delovanja je v podjetju ostalo nespremenjeno. Od matične številke, davčne številke, transakcijskega računa in dejavnosti, ki jih izvajam. Prav tako je d.o.o. prevzel koncesijo, ki je bila poprej na Zavodu. Konec leta 2019 sem zaradi prekomerne obremenjenosti in možnosti, ki se je pojavila, zaposlil kolegico pediatrinjo Alenko Koren. Tako smo lahko, kljub velikemu številu pacientov, obdržali zavidljivo kvaliteto obravnav. Alenka se je takoj vključila v delo in ste jo tudi pacienti odlično sprejeli.

V ordinaciji, od ustanovitve dalje, izvajamo tako preventivne preglede in cepljenja zdravih predšolskih otrok po predpisanem programu, kot tudi zdravljenje bolnih otrok (kurativna dejavnost). Vseskozi sem izbrani zdravnik v glavnem predšolskim otrokom in vedno več šolskim otrokom (sorojencev predšolskih otrok). Izbrana zdravnica je, od leta 2020 dalje, lahko tudi kolegica Alenka Koren. Zaradi prekoračitve opravljenih storitev in posledičnega neplačevanja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vseskozi zavračamo številne starše, ki bi s svojim otrokom želeli postati najini varovanci. Imamo namreč le eno koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Razširitve si želim a je v naših razmerah to praktično onemogočeno. To je žal način zaščite javnih zavodovi, ne glede na to kako in koliko delajo. Žal verjetno ne pacienti in tudi ne mi izvajalci ne bomo dočakali plačila po opravljenih storitvah. Prav tako pa pacienti ne morete svobodno izbirati, kje in kdo vas bo zdravil ali obravnaval. 

 Na dan 9. december 2021 sva Alenka Koren in Igor Dovnik izbrana zdravnika 1980 pacientom kar je 3039,28 glavarinskih količnikov - obvezna objava v skladu z ZPacP

 

 

Inštitut za varovanje zdravja

ivz

 

PAKET MEDO

paketmedoimage