Pediatrija.si

 • narrow screen resolution
 • wide screen resolution
 • fluid screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Začetek Paket medo
Paket medo PDF E-pošta

Paket Medo vsebuje:

 • zdravniška potrdila, ki ne spadajo v opravljanje koncesionirane javne službe (dietna prehrana v vrtcu ali šoli, odsotnost iz vrtca – Obrazec MO Maribor ali le potrdilo, prepis poteka zdravljenja po poškodbi za uveljavitev pravic iz posebnih zavarovanj, o nezmožnosti za potovanje ob akutni bolezni, izpis ali prepis iz kartoteke, povzetek obravnav, prepis cepilne knjižice ob izgubi ali uničenju, druga potrdila na zahtevo staršev ali pacienta);
 • pisno utemeljevanje nezmožnosti sode­lovanja pri pouku, telovadbi in dodatnih športnih aktivnosti v klubih;
 • fotokopiranje izvidov in v izjemnih primerih pošiljanje obrazcev (napotnice, DN, recepti ...) po pošti, elektronski pošti, faksu;
 • tiste najave (praviloma telefonske), ki ne spadajo v 174. člen ZZDej, ob izrednih napotitvah v bolnišnico, korespondence in konzultacije ob redkih izjemnih primerih in stanjih pri pacientu;paketmedo
 • podrobnejše in obsežnejše svetovanje o določeni težavi pri otroku zunaj običajnega časovnega normativa in zunaj okvirjev javne službe in pojasnjevalne dolžnosti zdravnika po 20. členu Zakona o pacientovih pravicah;
 • popust 5 evrov za vsako opravljeno samoplačniško cepljenje;
 • opravljanje osnovnih laboratorijskih preiskav ob pacientu in izvidi vedno in takoj, ko je ordinacija odprta (laboratorijske storitve same niso samoplačniška storitev);
 • posojanje podaljškov za dajanje inhalacijskih zdravil;
 • izdaja cepilne knjižice ob prvem cepljenju;
 • izredni termini za pregled po željah pacientov oz. njihov zastopnikov brez poseganja v urnik izvajanja koncesionirane javne službe.

Primer izračuna za enega otroka:


Potrebujete eno potrdilo o dietni prehrani v vrtcu (25 evrov) in otroka cepite proti klopnemu meningoencefalitisu (3 x 5 evrov popusta = 15 evrov). Paket Medo za enega otroka je v tem primeru cenejši.


Primer izračuna za dva otroka:

Za enega otroka potrebujete potrdilo o odsotnosti iz vrtca (5 evrov) in prepis cepilne knjižice, ki ste jo izgubili (25 evrov). Za drugega otroka potrebujete opravičili za šolo in telovadbo (2x 5 evrov), opravičilo za športni klub (5 evrov) in ker je bil poškodovan prepis obravnave iz kartoteke za potrebe zavarovalnice (25 evrov). Paket Medo za dva otroka je v tem primeru cenejši.

pdfZgibanka PAKET MEDO

Cena paketa
• 3 evre na mesec oz. 35 evrov na leto za enega otroka;
• 4,50 evra na mesec oz. 55 evrov na leto za dva ali več otrok v eni družini.

Način plačila
Če ste se odločili, da za svojega otroka ali otroke plačate letni pavšalni znesek 35 ali 55 evrov prosim, da denar nakažete na račun ordinacije pri UniCredit banki Slovenija SI56 2900 0005 5378 612. Pri plačilu ob- vezno navedite namen plačila Paket Medo in priimek in ime otroka ali otrok. Lahko pa znesek poravnate pri sestri Sanji ob obisku ordinacije, ko se boste za to odločili.

 

Pravno obvestilo:
Navedene storitve ne sodijo v javno službo zdravstvene dejavnosti po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/1992, 26/1992 – s spremembami, zadnjo 40/2012 – ZUJF, 14/2013), niti niso storitve po koncesijski pogodbi ali financirane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in se zato prosto opravljajo na trgu, ne posegajoč v čas storitev opravljanja javne službe. Storitve se izvajajo tako, da se spoštuje 5. člen Zakona o varstvu pacientovih pravic, ki določa pravico do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi. Te storitve se lahko opravljajo skladno z drugim odstavkom 3. člena Koncesijske pogodbe med Mestno občino Maribor in P. B., d. o. o., z dne 15. 7. 2003. 

Inštitut za varovanje zdravja

ivz

 

PAKET MEDO

paketmedoimage